Üyelik ve Kullanm Şartları

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 1. Taraflar ve Konu
  • İşbu Üyelik Sözleşmesi, https://pinartekstil.com.tr alan adlı internet sitesinin (“İnternet Sitesi”) faaliyetlerini yürüten “Sanayi Mah. Çarşı Yapı İş Merkezi B Blok No:31/32, 41040 Kocaeli” adresinde mukim Pınar Tekstil Tuhafiye İnşaat ve Pazarlama Ltd. Şti.  (“Pınar Tekstil”) ile https://pinartekstil.com.tr internet sitesine üye olan müşteri ("Üye") arasında, İnternet Sitesi’nin kullanımına ilişkin olarak Üye tarafından çevrimiçi (online) olarak onaylanmak suretiyle akdedilmiştir.

 

 1. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
  • Üye, İnternet Sitesi’ne üye olurken verdiği kişisel verileri ile sair bilgilerin doğru olduğunu, Pınar Tekstil’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.
  • Üye, İnternet Sitesi’nin kullanımına ilişkin olan kullanıcı adı ve şifre bilgilerini korumakla yükümlüdür. Üye, kendisine ait bu bilgileri üçüncü şahıslara açıklayamaz ve üçüncü şahısların kullanımına sunamaz. Üye, kendisine ait bu bilgilerin izinsiz kullanıldığını öğrenirse durumu derhal Pınar Tekstil’e bildirmeyi taahhüt eder. Pınar Tekstil, izinsiz kullanımı engellemek amacıyla Üye’nin İnternet Sitesi’ne erişimini engelleme ve/veya üyeliğini sona erdirme hakkına sahiptir.
  • Üye; İnternet Sitesi’nin kullanımında yürürlükteki mevzuat hükümlerin uygun davranacağını, İnternet Sitesi’ni kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanmayacağını, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı,vb.) ve işlemlerde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Üye’yi bağlayacaktır.
  • İşbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup Pınar Tekstil’in bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca, ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Pınar Tekstil’in Üye’ye karşı Üyelik Sözleşmesi’ne uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
  • Üye kabulünde takdir yetkisi yalnızca ve sadece Pınar Tekstil’e aittir. Üyelik başvurusu Pınar Tekstil tarafından değerlendirilecek olup Pınar Tekstil herhangi bir gerekçe göstermeye gerek duymadan üyelik taleplerini geri çevirme hakkına sahiptir. Pınar Tekstil kullanılmayan üyelikleri geçersiz kılma hakkını haizdir. Üyelik işlemleri tamamlandıktan sonra da, Pınar Tekstil, üyeliği geçici olarak veya sürekli olarak durdurmak, iptal etmek, ayrıca hiçbir neden göstermeksizin Hizmet vermeyi kesmek hakkını haizdir.
  • Pınar Tekstil, işbu İnternet Sitesi’nin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, Pınar Tekstil markası ve diğer markalar, https://pinartekstil.com.tr alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ("Materyaller") ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. İnternet Sitesi’nde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz.
  • Pınar Tekstil ile paylaşılan kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında işlenmektedir. Kişisel verilere ilişkin daha fazla bilgi edinmek için lütfen Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni[link]’ni
  • Pınar Tekstil, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (i) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Pınar Tekstil’e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (ii) Pınar Tekstil ve Pınar Tekstil web sitesinin haklarını ve mülkiyetini korumak için gerekli olduğuna kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
  • İnternet Sitesi’nin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir.
  • Karayolları Taşıma Yönetmeliği, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ("Kanun"), işbu Kanun'a dayanarak çıkarılan yönetmelikler ve ilgili sair mevzuat ile öngörülen yükümlülükler çerçevesinde, https://pinartekstil.com.tr  alan adlı internet sitesi üzerinden sipariş ettiğiniz ürünün, tarafınıza gönderilmek üzere anlaşmalı kargo şirketine teslimi esnasında, adınız, soyadınız ve teslimat adresiniz kargo şirketi ile paylaşılacaktır. Söz konusu bilgilerin belirtilen çerçevede kargo şirketiyle paylaşılması nedeniyle, Pınar Tekstil Tuhafiye İnşaat ve Pazarlama Ltd. Şti.'ye hiçbir sorumluluk atfedilemez.
  • Taraflar, Pınar Tekstil’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi uyarınca esas alınacağını ve işbu maddenin bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan ederler.
 2. Diğer Hususlar
  • İşbu Üyelik Sözleşmesi, Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni[link] ve Çerez Politikası[link]’nın eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. Taraflar, Üye tarafından sağlanacak kişisel verilere ilişkin olarak Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni[link]’nin geçerli olacağı hususunda mutabıktır.
  • İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğan ihtilaflar bakımından Kocaeli Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
  • Pınar Tekstil’den bir ürün satın alırken kullandığınız kredi kartı bilgileriniz banka güvencesindedir, kredi kartı bilgileriniz ilgili banka veri tabanı hariç Pınar Tekstil veri tabanında saklanmaz ve kredi kartı bilgilerine Pınar Tekstil ve/veya çalışanları tarafından erişilemez.
 3. Yürürlük ve Süre
  • Üyelik Sözleşmesi, Hizmetler’e ilişkin olarak Pınar Tekstil’de yayınlanan tüm metinler işbu Üyelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz birer parçası olarak kabul edilen uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlarda bildirilen tüm koşullardan, yayınlanan belgelerden ve eklerden oluşan politika belgelerinin tamamı karşılıklı olarak kabul edilerek Üye’nin elektronik olarak onay vermesiyle birlikte yürürlüğe girmiştir.
  • Pınar Tekstil herhangi bir zamanda işbu Üyelik Sözleşmesi’nde veya eklerinde yer alan hükümlerden birini, bir kısmını ya da tamamını güncelleyerek üzerinde değişiklik yapma ve yeni halini yayınlama hakkını saklı tutar. Bu kapsamda, yayınlanan metinlerin tamamı Üyeler için yayımı tarihinden itibaren geçerli olacaktır.
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.